ANALYSIS OF HEALTH TOURISM IN SLOVENIA

  • Malči Grivec School of Business and Management Novo mesto
Keywords: tourist offer, natural health resorts, wellness tourism, health care, lifestyle, Slovenia

Abstract

Tourism is becoming an increasingly important sector of the economy. In Slovenia, a specific place in this area is represented by the natural health resorts. In 2013, the health resorts created as much as 47.7% of the total revenue of Slovenia's hotel industry. A lot of funding has been invested into modernisation of the health resorts' infrastructure and new services, since the providers are aware that this is a product for which a growing demand is expected. Wellness tourism is the fastest growing form of tourism and represents a strong trend in the lifestyle, namely, it accounts for about 6 % of all travels and 14% of all expenditures. At the same time, wellness tourism encourages the preservation of traditional, cultural and natural heritage. In the article we are trying to demonstrate the development of health tourism in Slovenia, along with the fact that the economic crisis has also affected this segment of the economy. The data analysis has revealed that the number of domestic tourists and their overnight stays has been significantly reduced. The mentioned reduction has definitely been influenced by the aggravation of conditions of the health insurance companies for the area of concession health care, as the healthcare activity in individual health resorts represents an important part of the revenue.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agencija SPIRIT Slovenija (2014). Zdraviliški turizem v Sloveniji: analiza podatkov. http://www.slovenia.info/pictures%5CTB_board%5 Catachments_1%5C2014%5CAnaliza_-_zdravili%C4%B9%CB%87 %C3%84%C5%A4a,__julij_2014_18916.pdf(12. 4. 2016).

Agencija SPIRIT Slovenija. (2014). Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 2015 – 2020,http://www.slovenia-terme.si/data/upload/Strategija_razvoja_in_trzenja_SNZ___koncna.pdf (10. 4. 2016).

Bergant, E., I., (2014). Priložnosti turizma za večjo gospodarsko rast in kakovost življenja. http://www.slideshare.net/SlovenianTouristBoard/

predstavitev-igor-e-bergant2 (10. 4. 2016).

Conell, J., (2013). Medical Tourism. Wallingford (Oxfordshire); Boston (MA): Cabi.

Gojčič, S., (2005). Wellness: zdrav način življenja: nova zvrst turizma. Ljubljana: GV Založba.

Gojčič, S., (2012a). Trendi v velneškem in ekološkem turizmu. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede.

Gojčič, S., (2012b). Zdraviliški in spajevski menedžment. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede.

Gostiša, N., Jokić, N., (2015). V letu 2014 prvič nad 6 milijonov prenočitev tujih turistov. http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?

id=5205&idp=24&headerbar=21 (28. 3. 2016).

Grlica, Z., (2009). Merjenje zadovoljstva gostov v slovenskih naravnih zdraviliščih. V: Brezovec, A. and Mekinc, J. (ur.). Management, izobraževanje in turizem - kreativno v spremembe. Zbornik mednarodne znanstvene konference. Portorož: Založba Turistica, Fkulteta za turistične študije, p. 834-842.

Marulc, E., (2013). (Ne)pripravljenost slovenskega zdravstvenega turizma na ISO 26000. V: Starc, J. (ur.). Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, p. 184-192.

Marulc, E., (2014). Zanimanje slovenskih državljanov za zdravstveni turizem. V: Mušič, K. et al. (ur.). Turizem in management: na poti k uspešni poslovni prihodnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem, p. 513-523.

Mrhar, S., (2014). Zdraviliški turizem na primeru Zdravilišča Dolenjske toplice. V: Mušič, K. et al. (ur.). Turizem in management: na poti k uspešni poslovni prihodnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem, p. 1363-1369.

Prodnik, J., (2009). Kako pomembni so starejši porabniki za slovenska zdravilišča? V: Brezovec, A. and Mekinc, J. (ur.). Management, izobraževanje in turizem - kreativno v spremembe. Zbornik mednarodne znanstvene konference. Portorož: Založba Turistica, Fkulteta za turistične študije, p. 2227-2234.

Rankel, T., (2009). Odločanje v turizmu in eliminacija posledic. V: Brezovec, A. and Mekinc, J. (ur.). Management, izobraževanje in turizem - kreativno v spremembe. Zbornik mednarodne znanstvene konference. Portorož: Založba Turistica, Fkulteta za turistične študije, p. 2286-2292.

Slovenska turistična organizacija. 14 slovenskih naravnih zdravilišč. http://www.slovenia.info/?zdravilisce=0&lng=1 (15. 4. 2016).

Statistični urad Republike Slovenije. Prihodi in prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih objektov in po državah, občine, Slovenija, letno. http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp(1. 4. 2016).

Uran, M., Juvan, E., (2009). Strateški management v turizmu: Oblikovanje strategije turizma in vloga deležnikov. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave.

Vorina, A., (2012). Menedžment kakovosti v turizmu. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Poslovno poročilo zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leta 2008–2015, http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/poslovno_porocilo_slo?OpenView&count=1000 (1. 4. 2016).

Published
2016-06-04
How to Cite
Grivec, M. (2016). ANALYSIS OF HEALTH TOURISM IN SLOVENIA. TISC - Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja, 1(1), 191-207. Retrieved from http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/216