QUALITY OPERATION OF HEALTH RESORTS AND SPAS IN SLOVENIA

  • Jasmina Starc Faculty of Business and Management Sciences, Novo mesto
Keywords: managers, executives, organisational energy, health resorts, spas

Abstract

The health resorts and spas that wish to be successful must also measure and improve their organisational energy in order to achieve this success and the satisfaction of their employees and the users of their services. The energy of health resorts and spas is reflected in the strength and enthusiasm of their employees, and in the level of innovativeness, work intensity and the skill of adapting to change. Managers and executives can apply the results of the measurements of organisational energy to developing strategies for quality leadership and better management of the energy of employees, thus creating the conditions for successful operation, growth and competitiveness. The paper presents the opinions of presidents and members of management boards, general managers and executives on the energy that is predominant in their health resorts and spas. It has been established that productive energy is predominant in their working environment. They are aware that good organisational energy does not necessarily result in a job well done, but that a job well done undoubtedly generates good team energy and that quality leadership, strategic orientations, belief in success, commitment and cooperation can have a critical effect on the generation of positive organisational energy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adler, E. (2014): Ključni dejavnik socialna kompetenca: kaj vse nam manjka in lesa se lahko naučimo, Psihopolisinstitut, Novi Sad.

Brečko, D. (2006): Razvijanje osebnega socialnega kapitala, Planet GV, Ljubljana.

Brečko, D. (2007): Energetski nabojva šega podjetja. HRM, Volume 5, Issue 16, pp. 56-58.

Brečko, D. (2012a): Vloga coaching priustvarjanju organizacijske energije, HRM, Volume 10, Issue 50, pp. 6-9.

Brečko, D. (2012b): Produktivno energijo so-ustvarjamo s sodelovanjem med vodstvom in zaposlenimi, Ekonomska demokracija, Volume 1, pp. 3-7.

Brečko, D. (2012c): Slovenski kadroviki v primežu silnic organizacijske energije, HRM, Volume 10, Issue 46, pp. 16-20.

Breznik, J. (2009): Organizacijska energija v slovenskem proizvodno-prodajnem podjetju, Diplomsko delo,Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Bruch, H. (2006): Organizacijska energija: kako jo sprostimo, ohranimo in se osredotočimonanjo, HRM, Volume 4, Issue 12, pp. 6-11.

Bruch, H. (2007): Managerji lahko s poznavanjem organizacijske energije aktivirajo zmogljivost podjetja, HRM, Volume 5, Issue 17, pp. 76-77.

Bruch, H. (2012): Strategije za ustvarjanje in ohranjanje organizacijske energije, HRM, Volume 10, Issue 46, pp. 10-15.

Bruch, H. and Ghoshal, S. (2004): A Bias for Action: How Effective Managers Harness Their Willpower, Achieve Results, and Stop Wasting Time, Boston, Harvard Business School Press.

Bruch, H. and Vogel, B. (2007): Merjenje in upravljanje organizacijske energije, HRM, Volume 5, Issue 16, pp. 6-10.

Cardon, M. S. (2008): Is Passion Contagious? The Transference of Entrepreneurial Passion to Employees, Human Resource Management Review, Volume 18, pp. 77-86.

Carter, S. (1999): Renaissance Management: The Rebirth of Energy and Innovation in People and Organizations, London, Kogan Page.

Cottrell, d. (2008): Energy=mc2. Learn to Energize Your Team, Leadership Excellence, Volume 25, Issue 6, p. 9.

Dobravc Verbič, T. (2008): Vpliv vodje pri ustvarjanju organizacijske energije v majhnem podjetju, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbenevede.

Goleman, D. (2010): Socialna inteligenca: nova veda o odnosih med ljudmi, Mladinska knjiga, Zbirka Ogledalo, Ljubljana.

Hočevar, M. et al. (2003): U stvarjanje uspešnega podjetja – akcijski pristop k strateškemu razmišljanju, vodenju in nadziranju, GV Založba, Zbirka Manager, Ljubljana.

Ivanuša-Bezjak, M. (2006): Zaposleni največji kapital 21. stoletja, Založba Pro-Andy, Maribor.

Kramar Zupan, M. (2009): Menedžment vs. vodenje, Fakulteta za poslovne in upravnevede, Novo mesto.

Simenčič, S. (2007): Organizacijska energija v podjetju, Diplomsko delo,Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Simmons, S. in Simmons, J.C. (2000): Merjenje čustvene inteligence: tehnike za osebni razvoj: vodnik za razumevanje načelčustvene inteligence v vsakdanjem življenju, Mladinska knjiga, Ljubljana.

St. Gallen (2011): http://www.energyfactory.com/index.php?id=7 (15.03.2016)

St. Gallen, www.oep.ifpm.unisg.ch (15. 03. 2016)

Suhač, B. (2010): Adler Social Coaching®: nova metodologija za razvoj socialnih kompetenc, HRM, Vol. 8, Issue 35, p. 22.

Svetlik, I. et al. (2009): Menedžment človeških virov, Fakulteta za družbenevede, Ljubljana.

Šarotar Žižek. S. (2008): Pomen osebnega in osebnostnega razvoja človeških virov v (slovenskem) turizmu, Academica Turistica, Vol. 1, Issue 3-4, pp. 42-48.

Vogel, B. (2011): Manage Your Organization's Energy, Harvard Business Review, https://hbr.org/2011/02/manage-your-organizations-ener (15.03.2016)

Published
2016-06-04
How to Cite
Starc, J. (2016). QUALITY OPERATION OF HEALTH RESORTS AND SPAS IN SLOVENIA. TISC - Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja, 1(1), 208-224. Retrieved from http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/217