VINEYARD COTTAGE, A NEW MARKET PRODUCT ON THE FARM

  • Nataša Zgonc Landscape Governance College GRM, Novo mesto, Slovenia
  • Marija Turnšek Mikačić Faculty of Organisation Studies Novo mesto, Slovenia
Keywords: vineyard cottage, tourism, tourist offer, tourist product, business plan, competition, economy

Abstract

Vineyard cottages, have up to now presented an unexploited tourist capital. In this paper, which is composed of a theoretical and an empirical research part, we have focused on a tourist vineyard cottage as a new market product in the countryside. In the theoretical part, we used Slovene and foreign literature to describe different topics, as follows: Tourist vineyard cottage as a new market product in the countryside, Tourist potential of the vineyard cottages in the countryside, and Economy of vineyard cottage development. Based on the theoretical treatment of five research questions, we prepared a survey and used systematic acquisition and collection to process the obtained information. To obtain information on the needs and wishes of guests and increase market demand, we used a survey, which was processed by a qualitative method. For study of the economics of the project of introducing a vineyard cottage into own production, we used the method of economic analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bogataj, J. (1992). Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Prešernova družba, Ljubljana.

2. Koščak, M. (2016). Izzivi vključevanja sonaravnega in trajnostnega vinogradništva v turistično ponudbo vinskega turizma: primeri doma in v tujini. Izzivi trajnostnega vinogradništva na Dolenjskem, 44. teden cvička, Trebnje 185–193.

3. Kuljaj, I. (2003). Zidanice, vinske kleti in hrami na Slovenskem. Magnolija, Ljubljana.

4. Mănilă, M. (2012). Wine tourism – a great tourism offer face to new challenges. Journal of tourism, (13), 54–60. http://www.revistadeturism.ro/
rdt/article/view/13/9 (07 May 2018).

5. Strategy of Vineyard Cottage Tourism Development (Strategija razvoja zidaniškega turizma), (2007), [elaborat, študija]. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo. http://www.zuzemberk.si/data/
economy/Strategija_ZT_koncna.pdf, (20 May 2019).

6. Občina Mirna Peč, (2009), Priročnik – turizem v zidanicah. Novo mesto:https://las-dbk.si/site/assets/files/1039/mirna_pec_brosura_turizem
_v_zidanicah.pdf, (06 March 2018).

7. Planina, J., Mihalič, T. (2002). Ekonomika turizma. Ekonomska fakulteta, Ljubljana.


8. Strojin, T. (1999). Gorništvo, Založba TUMA, Ljubljana.

9. Štefanič, M. (2012). Trženjski splet na primeru turizma v zidanicah: zaključna strokovna naloga visoke poslovne šole – doctoral thesis, Faculty of Economics, Ljubljana.

10. Veljković, B., Usenik, J., Plenković, M., Kučiš, V., Volčanjk, J., Polovič, M., ... Vidiček, M. (2007). Strategija razvoja zidaniškega turizma. Ministrstvo za gospodarstvo. Ljubljana Republika Slovenija. http://www.zuzemberk.si/data/economy/Strategija_ZT_koncna.pdf, (15 December 2018).

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu – ZGos-C (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 6 July 2007).

12. Zgonc, N. (2018). Poslovni načrt. Dodatne in dopolnilne dejavnosti. Turistična zidanica Zgonc [turistični proizvod v okviru projekta: Odprta akademija za inovativni turizem], Nataša Zgonc, Novo mesto.
Published
2020-09-05
How to Cite
Zgonc, N., & Turnšek Mikačić, M. (2020). VINEYARD COTTAGE, A NEW MARKET PRODUCT ON THE FARM. Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja - TISC, 5(2), 488-505. Retrieved from http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/386